ROZWIĄZANIE DLA
CHIRURGII PLASTYCZNEJ

PLANOWANIE ZABIEGÓW
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

PIERWSZY SYSTEM
ANATOMICZNEJ ANALIZY 3D

MORPHEUS 3D® to pierwszy na świecie system planowania, analizy oraz prowadzenia bezpiecznej dokumentacji przy wykorzystaniu technologii skanowania trójwymiarowego i algorytmów umożliwiających porównanie kliniczne.

MORPHEUS 3D® to dokładny i niezawodny skaner medyczny, wykorzystujący światło strukturalne oraz system obrazowania 3D do zaawansowanej analizy sugerowanej terapii.

PIERWSZY SYSTEM ANATOMICZNEJ
ANALIZY 3D

RATA LEASINGU JUŻ OD
603,10 zł / miesiąc
WZROST PRZYCHODÓW
>33%

SPRAWDŹ CENĘ

Cena urządzenia dostępna wyłącznie dla profesjonalistów z branży kosmetycznejOświadczam, że jestem związana/y z medycyną kosmetyczną lub kosmetologią
Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA 3D

Program umożliwia wykonanie niezwykle precyzyjnego skanu 3D twarzy z wprowadzeniem wszystkich niezbędnych danych do systemu
Zastosowane algorytmy umożliwiają dokładną analizę symetrii
i występujących zaburzeń estetycznych.

Supernowoczesne narzędzie do interaktywnej analizy 3D
i diagnostyki w sposób obiektywny przedstawia obecny stan pacjenta. medycznej dla każdego pacjenta.

OBIEKTYWNA OCENA PRZEDZABIEGOWA

Bez wykorzystania narzędzi analitycznych ocena wskazań z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej jest zwykle nacechowana subiektywnie.

Dzięki zastosowaniu technologii MORPHEUS 3D® wyznaczającej nowy standard, możliwa jest obiektywna analiza i porównanie anatomii twarzy pacjenta ze wzorcami opracowanymi w wyniku badań klinicznych przeprowadzonych na licznej grupie uczestników.

Możliwość symulacji zabiegu pozwala na zaplanowanie zabiegu
i przedstawienie oczekiwanych efektów.

Zdjęcia przed / po pozwalają na prowadzenie rzetelnej dokumentacji.

 • Analiza szerokości twarzy: podział na symetrię górną, środkową i dolną,
 • Analiza rozmieszczenia i symetrii oczu,
 • Analiza objętości twarzy,
 • Analiza wysokości i proporcji pionowej twarzy,
 • Analiza konturów twarzy: rysy i zmarszczki,
 • Analiza wypukłości skóry: tworzenia mapy twarzy,
 • Analiza krzywizn twarzy,
 • Analiza linii nosa i ust.

PLANOWANIE W 3D

 • Wielowektorowa analiza twarzy: szerokość, objętość, wysokości, wypukłości.
 • Zaplanowanie zabiegu: sugerowanie korekt dla zabiegów: cięcia chirurgicznego, wprowadzenia nici, wypełniania tkanek, iniekcji toksyny botulinowej. Możliwość oznaczania jednostek wprowadzanych substancji.
 • „Superimpozycja” oraz „Łatwa Konsultacja”, dzięki unikalnemu algorytmowi daje możliwość porównania efektów przed i po zabiegu.
 • Animacja 3D pozwala na porównanie twarzy przed i po zabiegu.
 • Szczegółowe raporty w odniesieniu do założonych norm i standardów.
 • Baza pacjentów: opisy terapii wraz ze zdjęciami przed i po zabiegu.

SUPERIMPOZYCJA

System umożliwia zebranie, porównanie i zwizualizowanie danych klinicznych w trzech wymiarach.

Przełomowe narzędzie do superimpozycji i łatwej konsultacji pozwala wygenerować porównanie typu „przed i po” w różnych opcjach widoku z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu.

Precyzja tej funkcji umożliwia jej aktywne stosowanie w badaniach klinicznych.

DOKŁADNOŚĆ
POTWIERDZONA BADANIAMI

W wyniku przeprowadzonej analizy w 19 punktach antropometrycznych metodą Blanda – Altmana wykazano wysoki poziom zgodności pomiędzy wynikami skanowania 3D, a pomiarem bezpośrednim (błąd systematyczny = 0,49 ± 0,49 mm, średnia ± odch. stand.). Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że system skanowania Morpheus3D wyjątkowo precyzyjnie odzwierciedla zmiany strukturalne przed i po badaniu sekcyjnym skóry.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA