Wpływ karboksyterapii na redukcję blizn

W obszarze poddanym zabiegowi karboksyterapii dochodzi do uwolnienia z krwi tlenu i czynników wzrostu stymulujących fibroblasty do produkcji kolagenu oraz tworzenia się nowych naczyń krwionośnych.

Iniekcje CO2 do skóry właściwej lub tkanki podskórnej wywołują w nich również działanie mechaniczne wywierane przez ciśnienie i przepływ podawanego CO2, co ma duże znaczenie szczególnie w przypadku terapii blizn.

Karboksyterapii poddano 12 dojrzałych blizn, osób w wieku 23-45 lat. Niewielka ilość podgrzanego, medycznego CO2była wstrzykiwana  do momentu zbielenia blizny, z natężeniem przepływu w wysokości 100 (cc/min).

Przed i po zakończeniu serii czterech zabiegów dokonano pomiarów poziomu nawilżenia, elastyczności i zabarwienia skóry oraz w celu określenia dokładnej morfologii badanych bliznprzeskanowano je, wykorzystując skaner 3D światła strukturalnego.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały zmniejszenie powierzchni analizowanych zmian, jak również potwierdziły zdolność CO2 do przebudowy włókien kolagenowych.

Badanie kutometryczne wskazało zmiękczenie i rozluźnienie tkanki łącznej, co stanowi potwierdzenie efektywności karboksyterapii.

Wykorzystanie skanera 3D światła strukturalnego pozwoliło na otrzymanie bardzo dokładnych rekonstrukcji blizn.

Wpływ karboksyterapii na tkankę tłuszczową na brzuchu

Pacjenci i metody: Przez trzy kolejne tygodnie piętnaście kobiet było poddawanych sesjom z CO2. Wykonywano dwie sesje w tygodniu w odstępach dwóch do trzech dni. Objętość CO2 w czasie sesji wynosiła 250 cc/min.

Iniekcje wykonywano w zaznaczonych wcześniej punktach. W każdy z nich wstrzykiwano 10 ml gazu w czasie sesji, przy przepływie 80 cc/min. Badano tkankę podskórną przedniej ściany jamy brzusznej, przed i po leczeniu. Zmierzono liczbę i histomorfologiczne zmiany adipocytów (średnicę, obwód, długość, szerokość oraz ilość adipocytów w polu obserwacji).

Wyniki: Stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby komórek tłuszczowych w ścianie jamy brzusznej, a także obszaru, średnica obwodu, długość i szerokość adipocytów po wlewie CO2 (p = 0,0001).

Wnioski: Przezskórne iniekcje CO2 powodują zmniejszenie adipocytów w przedniej ścianie jamy brzusznej i modyfikuje ich morfologię

Ocena cytometrii adipocytów podskórnych brzucha po przezskórnej iniekcji CO2 Rev. kol Bras. Cir. Rio de Janeiro, v. 38, n. 1, s. 15-23, luty 2011.

Ocena skuteczności karboksyterapii
w likwidacji zmarszczek
oraz cieni pod oczami

Pacjenci i metody: Od stycznia 2008 do grudnia 2010 roku, 90 pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zmarszczkami wokół oczu i / lub cieniami pod oczami przeszło podskórne iniekcje CO2 raz w tygodniu przez 7 tygodni. Pacjentów oceniano przed i 2 miesiące po zabiegu poprzez dokumentację fotograficzną i zestawiania wizualnych skal analogowych.

Wyniki: Zaobserwowano zmniejszenie drobnych linii twarzy i zmarszczek, jak również zmniejszenie okołooczodołowych przebarwień. Zaobserwowano krótko trwające działania niepożądane, które nie wymagały przerwania zabiegów.

Wnioski: Wyniki terapii dwutlenkiem potwierdzają skuteczność działania karboksyterapii w celu odmłodzenia obszaru okołooczodołowego.

Paolo F, Nefer F, Paola P, Nicolò S. Periorbital area rejuvenation using carbon dioxide therapy. J Cosmet Dermatol 2012; 11(3): 223-8.

Efektywność karboksyterapii w zabiegach na cellulit u zdrowych kobiet

Pacjenci i metody: Dziesięciu kobietom w wieku między 29 – 35 lat, wykonano osiem sesji zabiegowych, w odstępie 7 dni pomiędzy sesjami. Ocenę przeprowadzono przed pierwszym zabiegu i 7 dni po ostatnim.

Wyniki: Po zabiegu nastąpiło zmniejszenie cellulitu ze stopnia III do II. Wyniki zostały potwierdzone również badaniem ultrasonograficznym.

Wniosek: Karboksyterapia jest skuteczną metoda leczenia cellulitu w obszarze pośladków i ud zdrowych kobiet.

Pianez LR Custódio FS, Guidi RM, de Freitas JN, Sant’Ana E: “Skuteczność karboksyterapii w leczeniu cellulitu u zdrowych kobiet: badanie pilotażowe “, 2015

Przykładowe publikacje naukowe do pobrania:

Polecane publikacje

 • Carboxytherapy: effects on microcirculation and its use in the treatment of severe lymphedema 114—ACTA/Casi clinici ACTA PHLEBOL 2007;8:79-91 – V. Varlaro, G. Manzo, F.Mugnaini, C. Bisacci, P. Fiorucci, P. De Rango, R. Bisacci
 • Effects of Serial Percutaneous Application of Carbon Dioxide in Intermittent Claudication: Results of a Controlled Trial Angiology, Vol. 48, No. 11, 957-963 (1997) – Bernd R. Hartmann, Eberhard Bassenge, Margarete Hartmann
 • Effect of Carbon Dioxide-Enriched Water and Fresh Water on the Cutaneous Microcirculation and Oxygen Tension in the Skin of the Foot Angiology, Vol. 48, No. 4, 337-343 (1997) – Bernd R. Hartmann, Eberhard Bassenge, Max Pittler
 • Vasomotor Effects of Transcutaneous CO2 in Stage II Peripheral Occlusive Arterial Diseas Angiology, Vol. 46, No. 9, 785-791 (1995) – Etienne Savin, Olivier Bailliart, Philippe Bonnin, Jean-Paul Martineaud, Mario Bedu, Jean Coudert, Jean Cheynel
 • Transdermal CO2 Application in Chronic Wounds The International Journal of Lower Extremity Wounds, Vol. 3, No. 2, 103-106 (2004) – U. Wollina, MD, Birgit Heinig, Dipl-Med, Christine Uhlemann, MD
 • Microcirculatory and clinical effects of serial percutaneous application of carbon dioxide in primary and secondary Raynaud’s phenomenon Vasa.
  2005 May;34(2):93-100. – Schmidt J, Monnet P, Normand B, Fabry R.
 • The Role of Carbon Dioxide Therapy in the Treatment of Chronic Wounds
  in vivo 24: 223-226 (2010) – C. Brandi, L. Grimaldi, G. Nisi, A. Brafa, A. Campa, M. Calabrò, M. Campana and C. D’Aniello